Home > Exchange > Exchange 2010 Mailbox-Pst Export Etme ve Schedule Hale Getirme

Exchange 2010 Mailbox-Pst Export Etme ve Schedule Hale Getirme

Bu yazımızda Exchange 2010 üzerindeki mailboxları pst olarak dışarıya almanın nasıl yapıldığına değineceğiz.Sonrasında Pst alma olayını zamanlayacağız ve istediğimiz zaman istediğimiz mailbox ya da mailboxların Pst lerini schedule olarak dışarıya alabileceğiz.Exchange 2003 sistemlerde mailboxların Pst ye alınması Exmerge ya da başka toollar ile alınabiliyordu.Exchange 2007 ve Exchange 2010 sistemlerde yapıya PowerShell ve Exchange Management Shell eklenmesi ile artık buı işlem Shell üzerinden yapılabilmektedir.Kurduğunuz Exchange 2010 sistemlerinde herhangi bir mailbox yedeği alan bir yazılıma sahip olamayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra bu tür orta ölçekli şirketlerde maillerinin yedeklenmesi gereken önemli kişiler mutlaka vardır.Bu durumda bu kişilerin mailleri schedule olarak her gece ya da sizin oluşturduğunuz bir yedekleme algoritmasına göre yedeklenebilir.Başka bir senaryoda migrate edilemeden kurulan yeni exchange sistemlerinde mailboxlar taşınacak ise eski sistemden export edilip yeni sisteme import edilebilir.Yani eski exchange 2003 sistemi ile yeni kurulan exchange 2010 sistemi arasında bir connector yok ise taşıma(move) işlemi yapılamayacağından bu yöntem kullanılabilir.Ayrıca şirket prosedürü gereği işten ayrılan kullanıcıların maillerinin saklanması durumunda export işlemi kullanılabilir.

Şimdi uygulamaya geçelim.Exchnage Management Shelli açalım ve aşağıdaki gibi komutu girelim bakalım neler oluyor.

New-MailboxExportRequest -Mailbox Alias -FilePath \\192.168.1.2\Psts\gmbim29.pst

Pst nin dışarıya çıkarılması için bir paylaşım klasörü açmalıyız.Ben Exchange makinesi üzerinde Psts adıyla bir paylaşım kalsörü açtım.Alias kısmına Psts ni almak istediğiniz mailboxın alias ismini yazıyorsunuz.

Komutu yukarıdaki gibi uyguladığımızsa gördüğünüz gibi yetkimiz olmadığı için export işlemini yapamıyor.Domain Admin olmanız bu işlemi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor.Exchange 2010 rol sistemi üzerine kurulmuştur.Yapılan işler belirli rol başlığı altında toplanmış ve kullanıcıların bu işleri yapabilmesi bu role üye olması ile gerçekleşebilir hale gelmiştir.Biz de bunun için aşağıdaki komut ile export işlemini yapan kullanıcıya “Mailbox Import Export” edebilme yetkisi veriyoruz.

Yukarıdaki gibi  mavi çerçevede kullanıcıya yetki veriliyor.Bundan sonra artık export işlemini yapabiliriz.

Evet gördüğünüz gibi yine yapamadık:).Bu sefer ki hatayı bakarsanız diğerinden farklı.Bu sefer açtığımız paylaşım klasöründe yetki ile ilgili bir sıkıntımız var.Eğer pst leri exchange makinesine alacaksanız aşağıdaki gibi bir paylaşım yetkisi yeterlidir.Localdeki Exchange Admin accountu zaten gerekli izinlere sahiptir.

Eğer Pst leri exchange harici bir networkteki paylaşım dosyasına alacaksanız klasöre Exchange Trusted Subsystem için yazma yetkisi verilmesi gerekir.

Paylaşım iznini de verdikten sonra yukarıdaki gibi yeniden export komutubu gireriz ve önce işlemi kuyruğa alır.Daha sonra otomatik olarak export etmeye başlar.

Get-MailboxExportRequest komutu ile bütün export işlemlerini görebiliriz.Yukarıda kuyruğa alınan mailboxın Pst ye alma işleminin status kısmında bittiğini görebiliyoruz.

Pst ye alınacak mailboxın boyutu oldukça fazlaysa ve ayrıntılı bir şekilde neler olup bittiğini görmek istiyorsanız yukarıdaki komut ile ayrınıtılı bir şekilde işleyişi görebilirsiniz.Yukarıdaki komutta mg –> alias ismi , MailboxExport–> alınan exportun ismidir.Export alırken;
New-MailboxExportRequest -Mailbox Alias -Name MailboxExportİsmi  -FilePath \\192.168.1.2\Psts\gmbim29.pst şeklinde de kullanabiliriz.İsim vermesenizde default olarak sistem Mailbox Export gibi isim vermektedir.Bu ismi Get-MailboxExportRequest komutu ile görebilirsiniz.

Export işleminin  1-Queued 2-In Progress ve 3-Completed olarak 3 durumu vardır.Komut girilir, işlem kuyruğa alınır,işlenir ve biter.Bu 3 durumudaki export işlemlerinin hepsini kaldırmak için yukarıdaki komutu girersiniz.Gelen ekranı aşağıdaki gibi A ile onaylarsanız bütün işlemleriniz silinir.

Bu işlemi yaptıktan sonra yukarıdaki gibi Get-MailboxExportRequest komutunu girerseniz hiçbir işlem ekrana gelmeyecektir.Yok ben bütün Exportları silmeyeceğim sadece işlemi bitenleri sileceğim derseniz o zaman; Get-MailboxExportRequest -Status Completed | Remove-MailboxExportRequest komutunu kullanabilirsiniz.

Mailbox Exportunu yapabilir hale geldikten sonra artık bu işlemi her seferinde yazmak yerine schedule işlem yaparak birden fazla kişinin mailboxını istediğimiz zaman Pst ye aldırabiliriz.Şimdi örnek bir işlem yapalım.

Task Scheduler  üzerinden “Create Basic Task” ile yeni bir task oluşturma sürecine giriyoruz.

Taskımıza yukarıdaki gibi istediğimiz bir ismi veriyoruz.

Örneğimizde her haftanın çarşamba günlerinde saat 11:45 için export işlemi tanımlayacağım.Export ihtiyacınıza göre siz kendinize göre bir strateji uygulayabilirsiniz.

Yukarıdaki gibi çarşamba günleri 11:45 te export işleminin yapılmasını istiyorum.

Yukarıdaki şekilde Start aProgram diyerek devam ediyorum.

New-MailboxExportRequest -Mailbox mg -FilePath \\192.168.1.2\Psts\mg.pst
New-MailboxExportRequest -Mailbox eo -FilePath \\192.168.1.2\Psts\eo.pst

gibi pst ye almak istediğiniz mailbox bilgilerini satır satır giriyoruz.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: