Archive

Posts Tagged ‘FC’

Hyper-V Failover Cluster Kurulumu – 1

23 January 2012 2 comments

            Cluster mantığını biraz kurcalayanlar ne demek olduğunu az çok biliyordur.Yine de biraz bahsedelim.Sistemlerin yüksek erişilebilirlik özelliğine sahip olması için cluster sistemi gereklidir.Müşteri talebinin yüksek olduğu şirketlerde verilere anında ulaşımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.Örneğin bir hastane otomasyon sisteminde kullanılan programın cluster sistem dahilinde olmaması bir intihardır.Hele ki bu hastane, hasta sirkülasyonunun çok fazla olduğu devlet hastaneleri olursa.Değişik cluster mekanizmaları bulunmaktadır.En genel haliyle bir cluster yapısını aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.

Read more…